Trang chủ Cpu : bộ vi sử lý

Cpu : bộ vi sử lý

LỌC THEO

Chọn hướng sắp xếp
  • Chọn hướng sắp xếp
  • Giá tăng dần
  • Giá giảm dần
  • Lượt xem
  • Tên sản phẩm A-Z
G3930 ( 2.90 / 2M / sk 1151 )
G3460 (3.50 / 3M / sk1150 )
G4400 (3.30 / 3M /  socket 1151 )
G3260 (3.30 / 3M / sk1150 )
G1630 (2.80 / 2M / sk 1155 )
I5 4460 ( 3.20Ghz / 6M / sk 1150 )
i5 3470 ( 3.20 / 6M / sk 1155 )
I7 4770S ( 3.10 / 8M / sk 1150 )
I5 6500 ( 3.20 / 6M / sk1151 )
i3 4150 ( 3.50 / 4M / sk 1150 )
I3 4130 (3.40 / 4M / sk1150 )
I5 4590 ( 3.30 / 6M / sk 1150 )
G2010 ( 2.80 / 3M / sk 1155 )
G2130 ( 3.20 / 3M / sk 1155 )
I5 2500 ( 3.30 / 6M / sk 1155 )
I3 3220 ( 3.40 / 3M / sk 1155 )
«1»
Chat Facebook Gọi điện Chat Zalo